Sportske aktivnosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu organizirane su od strane samih studenata pod ili bez pokroviteljstva
Športske udruge studenata Pravnog fakulteta, ali uz obaveznu suradnju s Fakultetom i Zagrebačkim sveučilišnim športskim savezom.
Sport i studiranje Prava? Zašto ne!

Organizirane sportske aktivnosti pod pokroviteljstvom Udruge

Športska udruga studenata Pravnog fakulteta Zagreb administrativno je podjeljena u sekcije koje su zadužene za poticanje i provođenje sportskih aktivnosti pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U ovom trenutku, Udruga okupljuje 10 sekcija (7 sportova) koje organiziraju sljedeće sportske aktivnosti po spolovima:

Organizirane sportske aktivnosti izvan Udruge

Sve ostale sportske aktivnosti (koje u ovom trenutku nisu organizirane od strane Udruge, niti su već organizirane na druge načine pri Pravnom fakultetu) moguće je pokrenuti uz punu potporu Udruge i Zagrebačkog sveučilišnog športskog saveza.

Ukoliko ste zainteresirani da osnujete novu sekciju unutar Udruge koja će poticati sportsku aktivnost koja već nije organizirana pri Pravnom fakultetu, kontaktirajte nas putem poruke e-pošte u kojoj ćete se ukratko predstaviti. Korak iza predstavlja naš poziv Vama za prisustvovanjem na redovitom sastanku Udruge na kojem ćete moći dobiti sve daljnje potrebne informacije i veliku pomoć.

Dobrodošle su sljedeće sportske aktivnosti: AEROBIKA, ATLETIKA, BADMINTON, BOWLING, BRIDGE, DUATLON, HRVANJE, JEDRENJE, JUDO, KARATE, KROS, MAČEVANJE, ROLANJE, SKIJANJE i STRELJAŠTVO.

Športska udruga studenata Pravnog fakulteta Zagreb © 2013